Keterampilan

Galeri Pembinaan Kemandirian

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta mendapatkan program pembinaan.  Pembinaan  tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ada 2 Program pembinaan yang didapatkan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan tahap lanjutan, di mana WBP yang telah selesai pembinaan tahap awal, kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Selama mengikuti program pembinaan kemandirian, WBP diberikan keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Lapas menyediakan sarana dan pra sarana bagi WBP untuk menyalurkan minat dan bakatnya sehingga meskipun di dalam Lapas, dapat meningkatkan nilai hidupnya.

Pembinaan kemandirian, bertujuan untuk memberikan kemampuan WBP yang terampil di bidang tertentu, sehingga sebagai bekal untuk kembali hidup di masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana.

Pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, antara lain :

 1. Kerajinan Kulit dan Sepatu
 2. Kerajinan Box Kado dan Tas Kemasan
 3. Potong rambut
 4. Pengelasan
 5. Elektronik
 6. Kuliner Roti
 7. Laundry
 8. Menjahit
 9. Pertanian dan Perikanan
 10. Membatik
 11. Kuliner Warung
 12. Pertukangan Kayu
 13. Anyaman Keranjang Plastik